Međunarodni ekonomski forum Perspektive dodijelio je GS-Tvornici mašina Travnik d.o.o. u martu 2015. godine u Dubrovniku nagradu za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu.