Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla je jedan od svijetlih primjera servisa podrške djeci i mladima sa invaliditetom. Centar obuhvata 172 korisnika, hronološke dobi od 0-28 godina svih stepena i kategorija ometenosti, i sa cijelog Tuzlanskog kantona.
Djeluju kao Udruženje građana čiji dio aktivnosti finansijski podupire Ministarstvo za socijalnu politiku i rad, a ostala sredstva Centar nastoji obezbijediti putem različitih projekata i donacija.
Tako, jedan od članova Nadzornog odbora GS-TmT-a, svoju mjesečnu naknadu donira ovom udruženju, koja ide za platu jednog socijalnog radnika. Godišnja donacija iznosi od 8.300 KM.