Dvorana “Katarina” međugorskog etno sela “Herceg” bila je poprište 35. dodjele nagrada i priznanja za 100 najvećih kompanija Bosne i Hercegovine. Sami event je bio u organizaciji od strane: Poslovne novine d.o.o. Sarajevo, bonitetna agencija LRC BIS i LRC Inkasso, članice LRC Group uz suorganizaciju Vanjskotrgovinske komore BiH.
Mi smo dobili pečat “100 najvećih”, priznanje dano zbog iznimnih rezultata na svim poljima-povećanje izvoza za 46, prihoda za 44, te dobiti za 31 posto u 2021. u odnosu na rezultate u prethodnoj 🎖
Valorizirano je i naše sudjelovanje i utjecaj u životu same zajednice kojoj pripadamo. Ponosni smo i zahvalni na ukazanom poštovanju, i namjeravamo nastaviti djelovati i rasti s istom predanošću kao i dosad.