Karijere2022-05-31T10:30:49+00:00

Karijere

Mi smo tim profesionalaca orjentiran ka rezultatima

GS -TMT predstavlja tim koji je fokusiran na rezultate naših klijenata.

Ako ste ambiciozni, GS-TMT omogućuje svakom od zaposlenika da se razvije u profesionalnog radnika, jer smatramo prepoznavanje je jedan od ključnih motivacijskih pokretača za razvoj gotovo svih vrsta vještina.

Ambicija, postignuća i preuzimanje rizika cjenjeni su u GS- TMT društvu. Važna nam je raznolikost mišljenja na poslu jer ona pokreće inovacije i kreativnost.

Pridružite nam se, napravimo rezultate!

Zaštita na radu

Zaštita na radu je sistem pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu s ciljem smanjenja rizika na radu, sprječavanje nastanka ozljeda te profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Provođenjem mjera zaštite na radu i zaštite od požara te odgovornim ponašanjem zaposlenika stvara se sigurno i ugodno radno okruženje. Naša stalna misija jeste održavanje sistema kojim se ostvaruju bezbijedni i zdravi radni uslovi koji u najvećoj mjeri utiču na smanjenje povreda na radu i nastanak incidenata.

Prioritetni zahtjevi rukovodstva su povećanje svjesnosti i kontinuirane edukacije zaposlenika o značaju zdravlja i sigurnosti na radu, uređenje uslova radne sredine i primjena svih zakonskih propisa iz oblasti zastite zdravlja i zastite od pozara.

Kontinuirani zadaci menadžmenta su procjena rizika i opasnosti na radnim mjestima, provođenje ljekarskih pregleda, pregleda sredstava rada i uslova radne sredine kao i upotreba standardom propisane zaštitne opreme.

Pored ispunjavanja zakonskih propisa, struktuirani pristup zaštiti na radu osiguran je kroz implementaciju standarda BS OHSAS 18001:2007 „Sistem zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ koji je certificiran 2014 godine.

Zaposlenici

Što očekujemo od zaposlenika?

Ukoliko želite poslovni izazov, uz kontinuirano učenje i usavršavanje, mi smo kompanija za Vas.

Ako ste vedrog duha, komunikativni, fleksibilni, motivirani, zainteresovani za nove tehnologije i želite se profesionalno razvijati, javite nam se.

Osim konkretnih uvjeta vezanih za pojedino radno mjesto, od zaposlenika očekujemo i:

 • visoki stupanj odgovornosti, samostalnosti i inicijative u radu
 • upornost i predanost u postizanju poslovnih ciljeva
 • sklonost ka novim tehnologijama
 • aktivno korištenje MS Office paketa
 • aktivno korištenje engleskog jezika
 • spremnost na timski rad
 • visoku razina radne etike i poštenja

Što mi omogućavamo zaposleniku?

Neovisno o konkretnim pogodnostima vezanima za pojedino radno mjesto, svojim zaposlenicima omogućavamo:

 • rad u stabilnoj i perspektivnoj firmi u međunarodnom okruženju
 • stimulativna nagrađivanja ovisno o osobnim i timskim rezultatima
 • profesionalni napredak i kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad u profesionalnom i dinamičnom timu

KAKO SE PRIJAVITI ZA ZAPOSLENJE?

Otvorene pozicije

Pogodnosti

Pomoć

Pomoć

Pomoć novim zaposlenicima koji trebaju doseliti u Travnik

Nagrade

Nagrade

Program nagrađivanja i priznanja zaposlenika

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding, tematske zabave, kulturni događaji, putovanja

Vrtić za djecu

VRtić

Za zaposlenike koji imaju djecu -50%

Hrana

Obrok

Organiziran ručak

Caffe

Caffe pauza

Caffe aparat

Vodič za zaposlene možete vidjeti klikom na gumb.

Go to Top