Površinska zaštita

Površinska zaštita

GS-TMT mehaničku pripremu površina za proces nanošenja premaza, vrši sačmarenjem prema EM ISO 9001. Posjedujemo protočnu sačmaru i komoru za sačmarenje BOSTOV.

Proces nanošenja organskih premaza (temeljni međusloj i završni premaz vrši se prema standardu EM ISO 1244). Nanošenje premaza vrši se AIR MIX uređajima (šprice, pumpe) za mokro nanošenje kao i elektrostatsko mokro farbanje i praškasto farbanje uz korištenje peći za polimerizaciju praha. Proces nanošenja premaza odvija se u dvodijelnim BLOWTERM-ovim komorama, dimenzija 1640x540x540 uz kontrolirane uslove rada (radna temperatura, temperatura sušenja, nosišta, ventilacioni odsis).

Osposobljeni smo za mjerenje debljine premaza, mjerenje sjaja premaza, vršimo test na atheziju, test na hemijsku otpornost namaza kao i mjerenje ΔE, Δ4, Δa, Δb.

GS-TMT nudi nekoliko vrsta površinskih tretmana

  • Lakiranje u prahu

  • Mokro slikanje

  • Pjeskarenje

  • Sirova isporuka toplinski obrađenih elemenata

Kapaciteti površinske obrade

  • Blowtherm Model 1500 Grijanje Owen

  • Jedinica za sačmarenje

  • Wagner jedinica za lakiranje prahom kapaciteta 4 metra

  • Peći za toplinsku obradu nakon zavarivanja

Da biste vidjeli naš cjeloviti popis strojeva, slijedite link!

Preuzmite popis strojeva