Kako poslati prijavu za posao?

Kao kandidat za zaposlenje u GS-TMT možete se prijaviti na otvoreni konkurs ili poslati otvorenu molbu, korištenjem online prijavnog obrasca dostupnog na našoj internet stranici.

Na otvoreni konkurs se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati, koji pravovremeno dostave potrebnu dokumentaciju, s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta. Ako udovoljavate zahtjevima radnog mjesta koje se popunjava (kvalifikacija), biti ćete pozvani za daljnji selekcijski postupak.
U internoj bazi nalaze se svi kandidati koji ispune prijavni upitnik na našoj internet stranici.

Gdje mogu dobiti informacije za otvorene konkurse GS-TMT ?

Konkurse za posao u GS-TMT možete pronaći na našoj internet stranici i na specijaliziranim stranicama za ponudu poslova.

Potrebno je na adresu naznačenu u oglasu dostaviti potrebnu dokumentaciju s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta.

Što je otvorena molba za posao?

Otvorena molba za posao je molba za rad kod poslodavca, bez obzira na to je li u trenutku slanja molbe oglašeno slobodno radno mjesto. Otvorena molba je isključivi pokazatelj interesa pojedinca za rad kod poslodavca i nema obilježje prijave za određeno radno mjesto, što znači da ne obavezuje poslodavca.

Aplikacija za posao

Polja u formi koja nisu vezana za Vaš status upišite broj 0 ili riječ ništa!