+387 30 519 300 info@gs-tmt.com

Etika i Sukladnost

Kao jedna od vodećih strojarskih kompanija, GS TMT nosi posebnu društvenu odgovornost.

ETIKA –

SUKLADNOST –

ZAŠTITA PODATAKA

Etički kodeks i Etičke smjernice
Etički kodeks GS TMT-a odnosi se na sve zaposlenike GS Grupe i postavlja okvir za svakodnevne poslovne aktivnosti s četiri temeljna etička načela:

Zakonito ponašanje

Zaposlenici i tvrtke Grupe moraju se u svim okolnostima pridržavati zakona i pravila poslovne etike u vezi sa svojim aktivnostima.

Promicanje poštenog ponašanja i integriteta
Poštenje i integritet moraju se odnositi kako na poslovne i međuljudske odnose tako i na svakodnevnu profesionalnu praksu

Pokažite lojalnost
Obveze se moraju držati. Komunikacija s poslovnim partnerima odvija se u dobroj vjeri i prenosi ozbiljne informacije.

Poštivanje drugih
GS TMT veliku važnost pridaje toleranciji, poštovanju i uvažavanju različitih kultura.

GS TMT Bosna i Hercegovina je posvećen svojoj društvenoj odgovornosti i slijedi najviše ekološke i etičke standarde u obavljanju svojih poslovnih aktivnosti.

Svaki zaposlenik GS TMT-a mora aktivno sudjelovati u provedbi programa usklađenosti.

Kao jedna od vodećih strojarskih kompanija, GS TMT nosi posebnu društvenu odgovornost.

Naš etički kodeks čini osnovu za dnevne strateške odluke, upravljanje i radnu praksu svih zaposlenika
GS TMT Bosna i Hercegovina.

Sukladnost obuhvaća sve postupke i politike koje smo uspostavili kako bismo spriječili kršenja te zaštitili i promicali naše vrijednosti. To uključuje zaštitu privatnosti i osobnih podataka kao važnu brigu GS TMT-a.