+387 30 519 300 info@gs-tmt.com

Jedan od primarnih ciljeva kvaliteta naše kompanije je kontinuirano stručno usavršavanje naših zaposlenika, kao i budućih potencijalnih članova našeg uspješnog tima.
I ove godine organizujemo besplatnu obuku za CNC operatere, s ciljem da polaznike obučimo za rad i razvoj karijere u GS-TMT. Obzirom da je obuka prilagođena svima koji imaju želju da steknu potrebna znanja za ovo zanimanje, prethodna naobrazba u tehničkom smjeru nije neophodna.

Predviđeno vrijeme trajanja besplatne obuke je tri (3) mjeseca. Obuka obuhvata dva modula: Modul I – teorijski dio i Modul II – praktični dio.

Kandidati koji uspješno završe obuku imat će mogućnost zasnivanja radnog odnosa u GS-tvornici mašina Travnik.

Ukoliko želite postati CNC operater, te graditi svoju karijeru u našoj kompaniji, svoju prijavu možete:

Svi prijavljeni kandidati bit će testirani.

Za dodatne informacije pozovite broj telefona 030 519 330.

Prijave možete slati do 20.10.2023.