+387 30 519 300 info@gs-tmt.com

Jedan od primarnih ciljeva kvaliteta naše kompanije je kontinuirano stručno usavršavanje naših radnika, kao i budućih potencijalnih zaposlenika. I ove godine organizujemo besplatnu obuku za CNC operatere, s ciljem da polaznike učinimo spremnima za rad i razvoj karijere u GS-TMT. Obzirom da je obuka prilagođena svima koji imaju želju da steknu potrebna znanja za ovo zanimanje, prethodna naobrazba u tehničkom smjeru nije neophodna.

Predviđeno vrijeme trajanja besplatne obuke je tri (3) mjeseca. Obuka obuhvata dva modula: Modul I – teorijski dio i Modul II – praktični dio.

Svi prijavljeni kandidati bit će testirani.

Kandidati koji uspješno završe obuku imat će mogućnost zasnivanja radnog odnosa u GS-tvornici mašina Travnik.

Za prijavu potrebno je dostaviti:

  • Biografiju,
  • Diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju.

Ukoliko ste zainteresovani svoju prijavu možete poslati:

  • putem e-maila posao@gs-tmt.com ,
  • preporučenom poštom ili lično dostaviti na adresu (sa naznakom ‘Prijava za učešće u školi za CNC operatere’):

GS-TMT d.o.o. Travnik

Slimena bb

72270 Travnik.

Za dodatne informacije pozovite broj telefona 030 519 330.